Tìm hiểu tính năng Mua kèm deal sốc

Mua kèm deal sốc là một công cụ Marketing trên Kênh người bán giúp Người bán tăng doanh số bán hàng của các sản phẩm cụ thể và thúc đẩy Người mua chọn thêm nhiều sản phẩm làm tăng giá trị giỏ hàng. Hiện tại, tính năng chỉ được kích hoạt cho những Shop được Shopee chọn lọc.

Tạo và quản lý tính năng Mua kèm deal sốc vô cùng đơn giản:

 • Nhóm các sản phẩm có chức năng bổ sung lẫn nhau trong Shop của bạn (Vd: dầu gội và dầu xả).
 • Chọn ra sản phẩm chính và sản phẩm mua kèm.
 • Đặt giá khuyến mãi hấp dẫn cho sản phẩm mua kèm.

Tạo ngay MUA KÈM DEAL SỐC tại ĐÂY!

Lợi ích của công cụ Mua kèm deal sốc

Người mua sẽ nhìn thấy nhãn “Mua kèm deal sốc” được gắn trên sản phẩm của Shop.

Công cụ này giúp cho Người bán:

 • Tăng lượt nhấp chuột vào sản phẩm.
 • Bán thêm nhiều sản phẩm hơn trên mỗi đơn hàng.
 • Tăng doanh thu.

Hướng dẫn chi tiết

1. Đăng nhập Kênh người bán

2. Chọn “Mua kèm deal sốc” trong danh mục Kênh Marketing

3. Chọn “Tạo ngay deal sốc” để tạo deal mới

4. Nhập chi tiết các thông tin cho deal cần tạo

 • Tên deal sốc: Đặt tên deal theo ý muốn.
 • Thời gian bắt đầu/ kết thúc: Chọn khung thời gian chạy chương trình. Lưu ý một khi đã tạo, sẽ không thay đổi được thời gian bắt đầu.
 • Giới hạn sản phẩm mua kèm: Số sản phẩm mua kèm tối đa mà Người mua có thể mua cùng với 1 sản phẩm chính/1 đơn hàng. Tuy nhiên, mỗi loại sản phẩm mua kèm chỉ mua được 1 lần.
 • Chọn “Lưu & tiếp tục” để tiếp tục.

5. Chọn sản phẩm chính cho deal sốc

Bấm “Thêm sản phẩm” để thêm các sản phẩm chính và Shop có thể chọn lên đến 100 sản phẩm chính. Một khi chọn mua 1 sản phẩm chính trong số đó, Người mua có thể mua thêm các sản phẩm mua kèm với giá khuyến mãi.

Chọn từng sản phẩm đang hiển thị hoặc lọc theo các tiêu chí như: Gần dây, bán chạy hay theo giá sản phẩm.

Lưu ý: Những sản phẩm đã bán hết sẽ không thỏa điều kiện lọc hoặc bị làm mờ và không thể chọn được.

Chọn “Xác nhận” để lưu lại các sản phẩm chính đã chọn

6. Kích hoạt các sản phẩm chính

Những sản phẩm chính mới được thêm sẽ hiển thị nhưng chưa được kích hoạt. Để kích hoạt các sản phẩm chính:

 • Gạt nút xanh cho từng sản phẩm hoặc dùng “Thiết lập hàng loạt” để kích hoạt tất cả sản phẩm một lúc bằng cách đánh dấu tất cả sản phẩm rồi chọn “Bật”.
 • Bấm “Hoàn thành” để lưu lại. Lưu ý phải bật sản phẩm chính mới có thể tạo được sản phẩm mua kèm

Tất cả sản phẩm chính phải thỏa mãn 2 điều kiện:

 • Tất cả sản phẩm chính phải có chung ít nhất 1 đơn vị vận chuyển với sản phẩm chính đầu tiên trong danh sách
 • Sản phẩm được chọn không được tham gia vào một chương trình khuyến mãi khác, diễn ra cùng lúc với chương trình Mua kèm deal sốc này.

Rê chuột vào dòng vận chuyển để xem tất cả đơn vị vận chuyển của sản phẩm

Nếu sản phẩm không thể kích hoạt, rê chuột vào nút trạng thái để xem lý do

7. Chọn sản phẩm mua kèm

Sau khi thiết lập các sản phẩm chính, Bấm chọn "Thêm sản phẩm" ở phần sản phẩm mua kèm

Shop có thể chọn lên đến 100 sản phẩm mua kèm cho chương trình Mua kèm deal sốc. Một khi chọn mua 1 sản phẩm chính, Người mua có thể mua các sản phẩm mua kèm với giá khuyến mãi.

8. Kích hoạt sản phẩm mua kèm

 • Điền đầy đủ giá khuyến mãi hoặc % giảm giá cho các sản phẩm.
 • Gạt nút xanh cho từng sản phẩm hoặc dùng “Thiết lập hàng loạt” để kích hoạt tất cả sản phẩm một lúc bằng cách đánh dấu tất cả sản phẩm rồi chọn “Bật”.

Lưu ý:

 • Tất cả các sản phẩm mua kèm phải có ít nhất một kênh vận chuyển giống với sản phẩm chính đầu tiên Người bán kích hoạt.
 • Chỉ được giảm cho sản phẩm mua kèm từ 1-50% giá bán hiện tại

9. Sắp xếp thứ tự sản phẩm mua kèm

 • Chọn 2 sản phẩm mua kèm cùng hiển thị trên trang sản phẩm chính. Điều này sẽ thu hút khách hàng mua thêm nhiều sản phẩm.
 • Chọn “Hoàn thành” để lưu lại 2 sản phẩm đã chọn

10. Hoàn tất tạo deal mới

 • Khi đã tạo thành công, Người bán có thể xem chi tiết về chương trình tại trang Mua kèm deal sốc
 • Chọn thanh “Đang diễn ra”, “Sắp diễn ra” hoặc “Đã kết thúc” để xem các deal tương ứng

11. Chỉnh sửa deal đã tạo

Người bán có thể sửa các deal “Đang diễn ra” hoặc “Sắp diễn ra” bằng cách chọn nút “Hoạt động” >> “Thay đổi”

Đối với những deal “Đã kết thúc” hoặc gắn nhãn màu cam “Shopee tạo” sẽ không thể chỉnh sửa.

12. Kết thúc deal đang chạy

Người bán có thể kết thúc chạy các deal Đang diễn ra hoặc Sắp diễn ra bằng cách chọn “Hoạt động” >> “Kết thúc”

Đối với những deal “Đã kết thúc” hoặc gắn nhãn màu cam “Shopee tạo” sẽ không thể chỉnh kết thúc.

Những câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp theo chủ đề mà Người bán có thể quan tâm:

1. Tạo mới chương trình Mua kèm deal sốc

2. Thêm sản phẩm vào Mua kèm deal sốc

3. Chỉnh sửa thời gian chạy deal

4. Số lượng và giới hạn sản phẩm mua kèm