Bước 1: Kênh người bán---> quản lý đơn hàng---> Chọn tất cảBước 2: Tại trang Thông tin vận chuyển, bạn có thể :

-Xem thời gian chuẩn bị hàng

-Lịch sử người mua

-Mã vận đơn- Thông tin vận chuyển.