Kinh doanh trên Tiktok 2021

Khóa học hướng dẫn bạn xây dựng mô hình kinh doanh trên Tiktok và các bước triển khai mô hình hiệu quả

Giảng viên


Phan Nho - Thanh Vũ
Phan Nho - Thanh Vũ

Chương trình giảng dạy


  II - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TIKTOK
Có sẵn trong Ngày
Ngày Sau khi bạn đăng ký
  III - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ ỨNG DỤNG TIKTOK VÀO KINH DOANH
Có sẵn trong Ngày
Ngày Sau khi bạn đăng ký

Các câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Bắt đầu ngay!