Làm Chủ CapCut - Chuỗi Video Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Xây dựng thương hiệu cá nhân cụ thể là edit video cơ bản trên điện thoại đăng trên tiktok, facebook, instagram hấp dẫn người xem

Giảng viên


Bigman Group
Bigman Group

Chương trình giảng dạy


  TỔNG QUAN VÀ NGUYÊN TẮC CẦN NẮM TRÊN CAPCUT
Có sẵn trong Ngày
Ngày Sau khi bạn đăng ký

Các câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.